Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Belgium Oversees vzw en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0432.655.236.

Contactgegevens:

Belgium Oversees vzw
Klinketstraat 17
2323 Hoogstraten
België

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Indien je niet akkoord gaat met onze website en/of de Algemene Voorwaarden, raden we aan hier geen gebruik meer van te maken.

Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden is steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in: Privacy Policy, Cookie Policy en Proclaimer.

Gebruik van onze website

Iedere gebruiker van onze website is er zich van bewust dat hij of zij deze steeds op eigen risico gebruikt en dat deze in geen enkele (impliciete of expliciete) garantie of voorwaarde voorziet.

Hoewel we er wél naar streven, kunnen we niet garanderen dat onze website ten allen tijde volledig toegankelijk en beschikbaar is.

Inhoud die via onze website kan worden gedownload is steeds op het risico van de bezoeker: elke mogelijke schade ten gevolge van een download via onze website valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Onze website verwijst soms ook naar andere (externe) websites: deze vallen niet onder onze feitelijke controle van Belgium Oversees vzw. De gebruiker erkent het risico en draagt de volledige verantwoordelijkheid bij het aanklikken van externe links.

Gebruikers en derden die de goede werking en het veilig karakter van onze website in gedrang brengen zullen als enige persoon aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade. Elke gebruiker heeft een vrijwaringsplicht ten aanzien van Belgium Oversees vzw.

Informatie op onze website

Belgium Oversees vzw doet haar uiterste best om de (informatie op deze) website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Deze middelenverbintenis houdt in dat we de inhoud op onze website steeds kunnen wijzigen, vervolledigen of verwijderen.

Privacy

Iedere gebruiker van deze website laat informatie over zichzelf na. Wat dus precies inhoudt, kan je nalezen in onze Privacy Policy.

Intellectueel eigendom

De volledigie inhoud van onze website wordt beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankrecht. Elke gebruiker krijgt een beperkt recht tot toegang op onze website. Dit kan enkel in een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt.